Streckkodssystem

Ett streckkodssystem är ett system bestående av en rad olika komponenter så som streckkodsläsare, portabla datorer, skrivare och m.m. Syftet med ett streckkodssystem är att bearbeta information från produkter på ett digitalt sätt så att behovet för att anteckna information för hand minskar.

Redan 1948 så ville en butiksägare Bernard Silver ha ett automatiserat system för att läsa av produktinformation vid kassorna i butiken. Bernard Silver vände sig till Drexel Institute of Technology i Philadelphia och de fram med en lösning som använde ultraviolett bläck. Den metoden visade sig snabbt vara för dyr och omständig och ett år senare hade man tagit patent på ett system som hämtade information genom att läsa av mönster.

1969 började de första kommersiella streckkodssystemen att tillverkas och man insåg snabbt nyttan i uppfinningen. Bara något år senare hade man redan tagit fram internationella standarder så att produkter skulle kunna läsas av på samma sätt över hela världen och utvecklingen av streckkodsystemen gick fort.

Olika typer av streckkodssystem

Det finns olika standarder som streckkodssystem kan följa. Den vanligaste standarden är EAN-13, EAN-8 som står för European Article Number. I USA används förutom EAN koder även en standard som heter UPC det vill säga Universal Product Code.