Streckkodsläsare för USB

En streckkodsläsare för usb använder fototeknik eller laser för att läsa streckkoder. En streckkodsläsare för usb är ofta kopplad till en dator och efter att streckkoderna har scannats av kan mjukvaran i datorn tolka dem informationen till normala siffror och bokstäver.

Man kan anpassa informationen i streckkoderna genom att de svarta och vita strecken man ser på streckkoderna bildar mellanrum som går att variera. Olika längd och avstånd på strecken betyder olika saker och när de sedan läses av en streckkodsläsare för USB så skickas informationen som elektroniska impulser vidare till datorn som i sin tur gör det slutgiltiga avläsningen.

Det finns olika typer av streckkodsläsare för usb. En mycket populär variant för tillfället är denTrådlösa handhållna streckkodsläsaren . Att ha en trådlös

streckkodsläsare för USB ökar friheten och manöverutrymmet för kassapersonalen eftersom den går att vinkla och underlättar avläsningen. En trådlös streckkodsläsare för USB har vanligtvis en basenhet som är kopplad till en dator. I denna basenhet kan själva scannern/läsaren placeras när den inte används. Trådlösa streckkodsläsare för USB används ofta till exempel byggvaruhandeln eller möbelaffärer där stora otympliga paket kräver god manöverförmåga.

Det finns också fler varianter av streckkodsläsare för datorn. Du kan köpa streckkodsläsare som monteras på ett skrivbord och som du håller upp varor mot. Då gäller det att vinkla produkterna rätt och det kan bli problem med all för stora varor. Dessa system är vanliga i livsmedelsbutiker eftersom det går snabbare att hantera en stor mängd varor.