Restaurangssytem

Ett restaurangssytem är ett datorsystem som används för att hantera hela beställningsprocessen. Ett restaurangssystem kan öka både effektiviteten och vinsterna i ditt företag. I dagsläget är många framgångsrika affärskedjor beroende av deras restaurangssytem för att kunna sköta deras verksamheter.

Ett restaurangssytem anpassas inviduellt efter företagets behov antingen av dig själv eller av en expert. De produkter som ingår i ett restaurangssytem är bland annat kassalådor, pekskärmar, skrivare, streckodsläsare speciella tangentbord och m.m. Fördelen är att restaurangssytem ofta är flexibla och i och med att ditt företag växer eller får ändrade behov så kan du anpassa system därefter. .

Fördelar med ett restaurangsystem

Minska antalet fel. Ett restaurangssytem sparar både tid och minskar mänskliga fel. Ibland kan servitörers dåliga handstil ställa till med problem eller så kan trötthet leda till att de rent av beställer in fel mat. Med ett restaurangsytem minskar man den faktorn genom att beställningen sker via ett klick från till exempel en pekskärm. .

Spara tid: Ett restaurangsystem kan också spara tid genom att servitören kan lägga en beställning direkt via datorn till alla avdelningar i restaurangen. Ibland vill kunderna gärna njuta av både en drink och mat samtidigt. Istället för att då tvingas att gå till både kockarna och bartendern så kan servitören skicka beställningarna direkt från den datorbaserade restaurangssytemet.

Statistik: Den kanske största fördelen med ett restaurangsystem för en verksamhet är alla detaljerade rapporter. Restaurangägaren kan ta del av exakt hur många portioner som beställdes vid en specifierad tidpunkt. Detta ger bland annat väldigt bra förutsättningar att bland annat skapa säsongsorienterade menyer för att öka vinsten ytterligare. Möjligheterna är många och ett restaunrangsystem kan också användas för att beräkna rätt lön genom att låta de anställda stämpla in via systemet. Ett restauranssytem kan även varna de anställda för att de jobbar övertid och på så sätt förhindra att företaget får betala för fler timmar än de budgeterat. .

Visuell överblick: I ett restaurangsystem är det möjligt att ha en visuell överblivk över dina bord och stolar. På så sätt kan värden direkt se vilka bord som är lediga och upptagn på datorskärmen. Restaurangssytemet kan också hålla reda på vad som beställts från vilket bord och till och med vilken stol så att servitörerna slipper undra vem som har beställt vad. Dett leder till att rätt mat snabbt hamnar vid rätt bord och sparar både tid och irritation för gästerna.