Kassaregisterlagen

Kassaregisterlagen är officiellt till för att skydda seriösa företagare från oärlig konkurrens. Tankern är att genom att göra det svårare att skattefuska och inte deklarera alla köp så ska ärliga företagare gynnas. Med den nya kassaregisterlagen som började gälla 2010 så får skatteverket en ökad insyn och några nya regler som alla innehavare av ett kassaregister måste ta hänsyn till.

Det har dock kommit mycket kritik mot kassaregisterlagen som anes skapa onödigt krångel för småföretagare och de certifierade kassasystemen som behövs kan vara mycket dyra i inköp.

Vad innebär kassaregisterlagen?

Kassaregisterlagen innebär att alla som tar emot betalningar antingen kontant eller med betalkort måste ha ett certifierat kassaregister (*undantag finns). Om du inte innehar ett certifierat kassaregister så kan du bötfällas av Skattverket på 10000 kronor. Det räcker inte enbart med att ha ett certifierat kassaregister. Du måste också anmäla kassaregistret till skatteverket.

Kontrollbesök från Skatteverket

Till ditt certifierade kassaregister behöver du en kontrollbox som konstant övervakar din kassa. För att du ska efterfölja dessa bestämmelser så gör skatteverket tillsynsbesök och oanmälda kontrollbesök. .

För att ett tillsynsbesök ska gå rätt till så måste din kassapersonal veta vad kontrollkoden är till din jounalenhet och också vara medveten om hur många kassaregister/ kontrollenheter som finns samt deras modellbeteckningar och tillverkningsnummer. .

Under ett oanmält kontrollbesök så inventerar skatteverket kassan och kontrollerar dina kvitton. Tänk på att du ALLTID måste ge eller erbjuda kunden ett kvitto. Om du glömmer det kan du också bötfällas. Vidare så ska kontrollanter från skatteverket alltid kunna visa upp giltig legitimation.

Undantag från Kassaregisterlagen

Vissa verksamheter är undantag från kassaregisterlagen så som..
Obemannad automatiserad försäljning. Det vill säga försäljning via automater och liknande.

  • Taxiverksamhet.
  • Tjänster som använder sig av sms-betalning.
  • Om ditt företag räknas som obetydlig verksamhet det vill säga har en försäljning per år som är mindre än fyra prisbasbelopp inklusive moms. Ett prisbasbeloppet var år 2011 på 42 800 kronor.
  • Torghandel.