Kassaapparat

Vad är en kassaapparat?

En kassaapparat har som uppgift att registrera produkter och summera ihop dem och produkternas priser till ett kvitto.
kassaapparater har också andra mer vanliga namn som kassasystem och kassaregister. En kassaapparat har oftast ett kassaskåp undertill som kan öppnas när köpet genomförs. Vidare har en kassaapparat ofta en streckodläsare. När man scannar av streckkoden med hjälp av streckkodsläsaren så kopplas kassaapparaten upp mot ett produktregister som innehåller produktens aktuella prissättning. Alla produkter som skannas in sparas sedan för en kort stund i kassaapparatens minne till köpet genomförts och kvittot skrivits ut.

Kassaapparatens historia

De första kassaapparaterna var mekaniska och uppstod för att förhindra anställda att stjäla pengar från affärens ägare. Tack vare pålitiliga kassapparater så kunde tilltron till de anställda öka och vilket ledde till att ägaren av affären inte nödvändigtvis behvöde befinna sig på samma plats för att övervaka. Detta förenklade många affärkedjors sysselsättning och ledde till att de enklare kunde expandera.
Så småningom blev kassaapparaterna elektroniska och funktionerna ökade till att inkludera funktioner så som vågar och rullband.

Vilka ska ha en kassapparat?

Från och med den första januari 2010 trädde en ny lag i kraft som innebar att alla som tar emot betalningar kontant eller via betalkort måste ha ett certifierat kassaregister. Det finns undantag från den här lagen. Bland annat omdet är fysiskt eller tekniskt omöjligt att ha ett certifierat kassasystem i ditt företag.

Om ditt företag endast tar betalt via fakturor eller har för liten omfattning så gäller inte lagen om certifierade kassaregister. Till exempel torghandel och taxibolag är undantagna från lagstiftningen.
Om du däremot inte följer lagen eller fuskar på något sätt så var beredd att skatteverket kan göra kontroller när de vill helt oanmälda. De kontrollerar bland annat kvitton och kassaapparaterna.

Om du inte uppfyller skatteverkets krav så kan de ge böter eller som de kallar det en “kontrollavgift” på 10000 kronor av ditt företag. Du kan med andra ord få böta 10000 kronor om du glömmer att ge kunden ett kvitto.

“Kontrollavgiften är 10 000 kronor plus 2 000 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen.”