Butikssystem

Ett butikssytem är ett program som förvandlar en dator till ett kassaregister men en kombination av vanliga kassaapparater och deras tillbehör kan ibland också refereras till som ett butikssystem. Ett butikssystem kan även kallas POS software eller butiksdatasystem.

Fördelen med att installera ett butikssystem på en dator är att du i efterhand enkelt kan bygga ut funktionaliteten med hjälp av skrivare, streckkodsläsare, kassalåda och annat.

Vilket operativsystem du vill andvända för ditt butikssytem är ett öppet val. Utomlands har både IBM och HP populära lösningar. IBM har deras eget operativssytem IBM’s 4690 och HP leverar datorer och servrar anpassade för butiksdatasystem. Det finns också helt webbaserade butikssystem där man betalar en fast månadsavgift för att få använda programmet.

Vilka komponenter ingår i ett butikssystem?

Server: Den kanske mest primära komponeneten i ett butikssystem är ”kontorsservern” eller ”huvudservern”. Det är den servern som innehåller alla uppgifter om streckkoder, priser och är den viktigaste informationskällan i hela butikssystemet.

Streckkodsläsare: En streckkodsläsare avläser prisinformation med hjälp av en laser. En streckkodsläsare kan antingen vara handhållen eller så kan den monteras under en glasyta nära kassaregistret.

Monitor: Monitorn eller skärmen är där försäljaren/kassapersonalen kan övervaka köpet och se uppgifter som moms, pris, rabatter och summan av köpet. Infoamtionen som visas på skärmen är i sin tur ihopkopplat med huvudservern.

Kassalåda: En kassalåda är en box som är designad för att innehålla kontanter. En kassalåda är också kontrollerad av huvudservern och öppnas bara vid vissa aktioner eller kommandon.

Skrivare: Oftast finns en skrivare kopplat till butikssystemet som kan ge kunderna speciella kvitton som till exempel garantier på köpta produkter.