Certifierade kassasystem

 

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag i kraft som kallas kassaregisterlagen. Det innebär att de flesta näringsidkare behöver ha ett certifierat kassaregister. Det finns dock undantag om du till exempel har en obetydlig omsättning eller om du till exempel bedriver torghandel så behöver du inte ha ett certifierat kassaregister.

Kassaregisterlagen blev inte väl mottagen av alla företagare. Kassaregisterlagen ger Skatteverket mer insyn och ökad kontroll. Tanken bakom kassaregisterlagen är att göra det svårare att inte betala in skatt och på så sätt även gynna ärlig konkurrens. Kritiker menade dock att de som vill skattefuska alltid kommer att hitta nya vägar till det och det enda kassaregisterlagen innebär är dyra kostnader för småföretagare när de måste förnya deras system.

Kassaregisterlagen innebär bland annat att certifierade kassaregister har en kontrollbox kopplade till dem som gör det enkelt att avläsa alla köp som genomförts på kassaregistret. Skatteverket gör då och då s.k tillsynsbesök där kontrollerar uppgifterna på kontrollboxen.

 

Certifierade kassasystem finns anpassade i många olika varianter beroende på vilken typ av affärsverksamhet du bedriver. Du kan köpa allt från ett enkelt billigt certifierat kassaregister för ett par tusenlappar upp till ett helt kassasystem där du kopplar samman alla kassaregister med varandra.

Ett mer och mer populärt alternativ är att köpa kassaregisterprogramvara till en vanlig pc och på sätt sätt omvandla en vanlig dator till ett kassaregister. Ett kassaregister består vanligtvis av en rad olika komponenter som antingen kan vara inbyggda i samma enhet eller som finns var för sig. Några olika komponeneter som ett kassasystem kan bestå av är skärm/monitor, kvittoskrivare, kortläsare, streckkodsläsare, kassalåda samt kontrollbox.

Vilken typ av certifierat kassasystem du behöver beror mycket på hur ditt företag ser ut. Du kan idag köpa system som är anpassade för olika verksamheter så som butikssytem, restaurangssytem men även mer nicshade näringsområden så som frisörer kan idag njuta av ett specialanpassat butiksssystem.